Joost zijn campagne

Draak showdown

Khat'ta'that

- Grote showdown met groene draak
- Redden van dwergenvorst
- Dwergen rijden op draken
- Krijgen van gunst van de dwergenvorst

- Wegsturen van de followers op hun eigen avontuur

Comments

joostkroes joostkroes

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.